КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП

28.02.2020.

Раст улагања у област јавно-приватног партнерства

Од доношења Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама у Републици Србији и формирања Комисије за јавно-приватно партнерство одобрено је 150 пројеката јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије.

Град Београд као највећа јединица локалне самоуправе са највећим потенцијалом у Републици Србији има осам одобрених пројеката, од тога седам потписаних јавних уговора а у наредним данима се очекује да Град Београд потпише уговор са изабраним партнером и у осмом пројекту који се односи на одржавање и реновирање подземних пролаза у граду Београду, постављање урбаног мобилијара, покретних степеница, камера које су у функцији унапређења саобраћајне безбедности и саобраћајне културе“ изјавио је данас председник Комисије за јавно-приватно партнерство и државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић.

У Београду јавно-приватно партнество постоји у области јавног превоза, почела је реализација уговора о изградњи постројења за спаљивање отпада што ће омогућити затварање и санацију депоније у Винчи. Град је склопио и уговор о концесији за изградњу четири јавне гараже.

Укупна вредност пројеката које је одобрила Комисија за јавно-приватно партнерство у овом тренутку је негде око 2.5 милијарде евра“, рекао је Стевановић.

У првој години Комисија је одобрила три пројекта, у прошлој години четрдесет три, а од почетка ове године седам, тако да се очекује даљи раст улагања у овој области.