КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Списак одобрених пројеката од стране Комисије
1.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад за изградњу и проширење постојеће оптичке телекомуникационе мреже
2.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу луке и друмског терминала поднет од стране ЈП „Дирекција за изградњу Апатин“
3.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице
4.
Предлог концесионог акта за пројектовање, финансирање, изградњу, одржавање и управљање јавном паркинг гаражом у Шапцу
5.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин
6.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Топола
7.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Србобран
8.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша
9.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Јагодине
10.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу, управљање и одржавање канализационе мреже у општини Стара Пазова
11.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу - пелет, односно природни гас у школским и предшколским установама града Ниша
12.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности - сакупљање и транспорт комуналног отпада са сеоског подручја општине Топола
13.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица
14.
Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Шапца
15.
Предлог концесионог акта са Анализом финансијско-економских ефеката давања концесије на аутопут Е-763 Београд-Пожега
16.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање послова производње и дистрибуције топлотне енергије на подручју општине Баточина
17.
Предлог концесионог акта којим се предлаже изградња регионалног центра за управљање отпадом Келеш
18.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на подручју општине Топола
19.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда на територији општине Сечањ
20.
Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин
21.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада и производње и дистрибуције топлотне енергије на територији градске општине Гроцка
22.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Параћин
23.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција дела система јавног осветљења на територији општине Врбас
24.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за производњу топлотне и електричне енергије употребом обновљивих извора енергије у општини Врбас
25.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пајић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у општини Пирот
26.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града Београда којим се предлаже пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада
27.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда
28.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника у општини Кањижа
29.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији града Врања
30.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова
31.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији општине Варварин
32.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Жабаљ
33.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стане ЈКП „Расина“ Брус којим се предлаже изградња магистралног цевовода за снабдевање водом општине Брус и изградња мале хидроелектране
34.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Ада
35.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин
36.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности приградског и локалног превоза путника на територији града Београда
37.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште
38.
Предлог концесионог акта за финансирање набавке и предаје граду Београду ради постављања одређених елемената урбане опреме који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, постављање, одржавање и комерцијално коришћење одређених елемената урбане опреме који се могу комерцијално користити
39.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже одржавање и поправка стамбених и пословних зграда, установа и других институција, обезбеђивање јавног осветљења и пружање димничарских услуга у граду Новом Саду
40.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Бор
41.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења у градском подручју општине Петровац на Млави
42.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења у насељима града Крушевца
43.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума
44.
Предлог концесионог акта за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома
45.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности димничарских услуга на територији општине Бечеј
46.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање дела јавног осветљења у општини Нова Црња - Радојево, Српска Црња, Нова Црња и Тоба
47.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање делатности јавног превоза путника на територији града Београда - потез 500
48.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота
49.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у општини Власотинце
50.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији општине Велико Градиште
51.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже искоришћавање потенцијала депонијског гаса депоније Гребача ЈКП „Обреновац“
52.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице
53.
Предлог концесионог акта којим се предлаже обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ваљева
54.
Предлог концесионог акта поднет од стране града Београда којим се предлаже изградња подземних гаража и управљање јавним паркиралиштима
55.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Економског факултета Универзитета у Крагујевцу којим се предлаже изградња сопствене котларнице, енергетска санација и уговорно испоручивање топлотне енергије
56.
Предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Лајковац
57.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Ковачица
58.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Коцељева
59.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима општине Ириг
60.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом и дистрибуције и снабдевања природним гасом у граду Зрењанину и насељеним местима
61.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Пирота
62.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање и управљање континуираним обављањем делатности снабдевања становништва лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским средствима у граду Новом Саду
63.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда и споменика у насељеним местима општине Сечањ
64.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији општине Бачка Паланка
65.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања комуналног отпада у општини Врњачка Бања
66.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења у насељеним местима општине Кладово
67.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање,изградњу и управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода на територији града Зрењанина
68.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Пожега
69.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности - сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари
70.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција дела система производње топлотне енергије и енергетска санација термичког омотача уз уговорно испоручивање топлотне енергије Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница“
71.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у општини Ћићевац
72.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих котлова на гасно уље екстра лако и мазут котловима на природни гас уз уговорно испоручивање топлотне енергије општини Мали Иђош
73.
Предлог Концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја
74.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења применом ЛЕД технологије на територији општине Лапово
75.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Књажевац
76.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења приименом ЛЕД технологије на територији општине Димитровград
77.
Предлога пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности депоновања комуналног отпада сакупљеног са територије општине Свилајнац
78.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења применом ЛЕД технологије на територији општине Стара Пазова
79.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Ковин
80.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеде енергије
81.
Предлог концесионог акта за финансирање, ревитализацију, управљање и обављање фармацеутске делатности у граду Зрењанину
82.
Предлог концесионог акта којим се предлаже производња и дистрибуција топлотне енергије на територији града Кикинда
83.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда
84.
Предлог концесионог акта за поверевање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева
85.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара
86.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града Крушевца, којим се предлаже финансирање и управљање континуираним обављањем делатности снабдевања становништва лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским средствима
87.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији града Краљева
88.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконстукцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Бечеј
89.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Богатић применом мера уштеде енергије
90.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Сокобања
91.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци
92.
Предлог концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Новог Сада
93.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и поплочавање/реконструкција тргова и других јавних површина, све са пратећим мобилијаром у граду Смедереву, са јавним плаћањем
94.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система за производњу топлотне енергије уз уговорно испоручивање топлотне енергије у КПЗ Сремска Митровица
95.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за примену мера уштеде енергије у виду реконструкције, адаптације, модернизације и унапређења енергетске ефикасности система јавног осветљења и финансирања, пројектовања, изградње и одржавања интегрисаног система за мониторинг, управљање и одржавање урбане инфраструктуре јавног осветљења на територији града Зрењанина
96.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији града Панчева применом мера уштеде енергије
97.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже модернизација, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења у општини Свилајнац
98.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Новог Пазара
99.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији града Сремска Митровица
100.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услугу одржавања гробаља на територији општине Топола
101.
Предлог концесионог акта којим се предлаже управљање јавним паркиралиштима на територији општине Свилајнац
102.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње, са пратећим радовима у општини Стара Пазова са јавним плаћањем
103.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице
104.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота
105.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Неготин
106.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку топлотне енергије Здравственом центру Неготин уз изградњу нове котларнице на биомасу и санацију спољашње столарије
107.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система јавног осветљења на територији града Јагодине
108.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавне расвета у граду Сремска Митровица
109.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Пирота
110.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање преосталог дела система јавног осветљења на територији града Крушевца
111.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Шапца
112.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Шид
113.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за увођење система јавних бицикала у граду Београду
114.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Лесковца
115.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, замену и уградњу ЛЕД светиљки, одржавање и управљање системом јавне расвете на територији општине Мајданпек
116.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Вршца
117.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са са јавним плаћањем
118.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Јагодине
119.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем
120.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска Митровица са јавним плаћањем
121.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци
122.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Министарства здравља за пружање услуга управљања медицинским и другим отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања постројења за одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испоруку повезаних добара
123.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског линијског превоза путника у друмском саобрацају на територији општине Владимирци
124.
Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник
125.
Предлог концесионог акта којим се предлаже обављање комуналне делатности превоза путника за линије јавног ноћног превоза путника на територији града Београда
126.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Љиг
127.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша којим се предлаже обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша
128.
Предлог концесионог акта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање гаража на територији града Новог Сада
129.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену дела постојећих светиљки јавног осветљења са новим ЛЕД светиљкама применом мера уштеде енергије на територији општине Врбас
130.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије савременом ЛЕД технологијом на територији општине Шид
131.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локалне путне инфраструктуре без хоризонталне сигнализације на територији града Крушевца са јавним плаћањем
132.
Предлог концесионог акта поднет од стране града Крушевца за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа
133.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији града Прокупља
134.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у општини Прибој
135.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Сремска Митровица
136.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења на територији града Ниша
137.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији приградских насеља града Суботице
138.
Предлог концесионог акта за поверавање делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пријепоље
139.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, реконструкција, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији општине Крупањ са јавним плаћањем
140.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција јавног осветљења на територији града Кикинде
141.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран
142.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње са пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем
143.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Бачка Топола
144.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња универзитетског спортско-рекреативног комплекса Универзитета у Крагујевцу
145.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, реконструкција, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији општине Мали Зворник са јавним плаћањем
146.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Јавно комуналног предузећа Стандард Врбас којим се предлаже уговорна испорука топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте
147.
Предлог концесионог акта којим се предлаже финансирање, ревитализација, управљање и обављање фармацеутске делатности у Граду Прокупљу и другим јединицама локалне самоуправе у Топличком округу у којима ЗУ Апотека Прокупље обавља фармацеутску делатност
148.
Предлог концесионог акта поднет од стране општине Инђија којим се предлаже финансирање, изградња, одржавање и управљање регионалном депонијом
149.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и поплочавање/реконструкција тргова и других јавних површина, све са пратећим мобилијаром у граду Смедереву, са јавним плаћањем
150.
Предлог концесионог акта поднет од стране ЈП Путеви Београда којим се предлаже финансирање набавке, постављања и одржавања покретних степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одржавања делова подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних камера, и опреме за снимање и прикупљање информација о саобраћају и софтвера за управљање саобраћајем у граду Београду
151.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Пирота
152.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Пожаревца
153.
Предлог концесионог акта поднет од стране ЈВП Воде Војводине којим се предлаже финансирање, пројектовање, доградња/изградња, прикључење, управљање и одржавање мале хидроелектране на водном објекту хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, Брана на Тиси код Новог Бечеја
154.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић
155.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза, пружање услуга пријема и отпреме путника и аутобуса на аутобуској станици у граду Ужицу и аутобуским стајалиштима на територији града Ужица
156.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара
157.
Предлог концесионог акта којим се предлаже финансирање, изградња, управљање и одржавање подземне гараже на локацији Трг косовских јунака на територији града Крушевца
158.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Велико Градиште
159.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада на депонији „Ранчево“ у Сомбору
160.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Сомбора
161.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду
162.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже рехабилитација и ургентно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем
163.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Сомбора
164.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Опово
165.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, изградња, управљање и одржавање објеката и постројења за третман комуналног отпада на територији града Панчева
166.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Смедерева
167.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ужица
168.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Кула
169.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Бора
170.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Суботице
171.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Кикинде
172.
Предлог концесионог акта поднет од стране ЈП Путеви Београда којим се предлаже финансирање редовног одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације у зонама школа у 7 градских општина града Београда, који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара на територији 7 градских општина града Београда, који се могу комерцијално користити
173.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац
174.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Горњи Милановац којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије систему даљинског грејања ЈКП Горњи Милановац из новоинсталисаних котлова на дрвну биомасу и топловодних котлова на гас
175.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин
176.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња станице компримованог природног гаса у граду Београду и снабдевање и дистрибуција компримованим природним гасом
177.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Топола
178.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије из новоинсталисаних кондензационих котлова на гас за 10 јавних објеката општине Кула
179.
Предлог концесионог акта поднет од стране Министарства здравља којим се предлаже финансирање, пројектовање, изградња,одржавање и управљање три објекта гараже са хелидромом у оквиру комплекса Универзитетског Клиничког центра Србије
180.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже уговорна испорука топлотне енергије уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса на територији града Врања
181.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин
182.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара
183.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња спортско-рекреативног центра у општини Баточина
184.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње са пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем
185.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору
186.
Предлог пројекта јавно-приватног којим се предлаже поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште
187.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини Бачка Паланка
188.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Сомбора
189.
Предлог концесионог акта за финансирање, управљање и обављање комуналних делатности везаних за паркинг места, чистоћу града, градске тржнице и градско зеленило у граду Прокупљу
190.
Предлог концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на територији града Ужица
191.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору
192.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара
193.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника и управљање аутобуском станицом на територији општине Кањижа
194.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац
195.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже супституција дела производње топлотне енергије из фосилних горива уговорном испоруком топлотне енергије из дрвне биомасе код три топлотна извора у граду Нишу
196.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету Ц линија на територији града Лознице
197.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Стара Пазова са јавним плаћањем
198.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Кнић
199.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник
200.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Бабушница
201.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улуца у путева на територији општине Бабушница
202.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за повећање енергетске ефикасности у јавним објектима и реконструкцију система јавног осветљења на територији града Крагујевца
203.
Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији општине Куршумлија
204.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција и рационализација јавног осветљења на територији града Врања
205.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање управљања системом јавних бицикала на територији града Београда
206.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности јавног линијског речног превоза путника на акваторији града Београда
207.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић
208.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Медвеђа
209.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Бечеј
210.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Жагубица
211.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Ада
212.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског линијског превоза путника на територији града Крушевца
213.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина
214.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник
215.
Предлог пројекта јавно-приватног партнертва којим се предлаже побиљшање енергетске, еколошке и економске ефикасности енергетског сектора Опште болнице Свети Лука Смедерево
216.
Предлог концесионог акта којим се предлаже пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже на територији града Крагујевца
217.
Предлог пројекта јавног-приватног партнерства за уговорну испоруку топлотне енергије, уз изградњу нових котларница, из обновљивог извора енергије на територији града Врања
218.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за рехабилитацију и ургентно текуће одржавање општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Брус
219.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање и извођење радова на потпуној санацији - ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зрењанина и изградња санитарне касете са јавним плаћањем
220.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Инђија
221.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, реконструкција, одржавање и зимско одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији општине Трстеник
222.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Неготин
223.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање послова комуналне делатности зоохигијене са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова, на јавним површинама града Зрењанина
224.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне енергије из обновљивог извора енергије у општини Неготин
225.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бела Црква
226.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара
227.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Вршца
228.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање услуга одржавања зелених површина на територији општине Бечеј
229.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе на територији града Чачка
230.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе на територији општине Сјеница
231.
Предлог концесионог акта за финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг
232.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, изградња и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина
233.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Ада
234.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору
235.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Градска топлана Ниш којим се предлаже супституција дела производње топлотне енергије из фосилних горива у граду Нишу
236.
Предлог концесионог акта за финансирање, пројектовање изградњу, прикључење, управљање и одржавање две Соларне електране на земљишту ПД - Слободна зона Врање
237.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бач
238.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Оџаци
239.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Панчева
240.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, изградњу, управљање и одржавање нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву
241.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање послова комуналне делатности зоохигијене спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Кањижа
242.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Чока
243.
Предлог пројекта јавно-приватног за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Ужица
244.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање обављање комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште
245.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Житиште
246.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења на територији општине Александровац
247.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца
248.
Предлог концесионог акта којим се предлаже финансирање, изградња односно реконструкција и управљање камп насељем у МЗ Брза Паланка на територији општине Кладово
249.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Ваљева
250.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Кањижа
251.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Кула
252.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бачка Топола
253.
Предлог концесионог акта којим се предлаже предлаже поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Лесковца
254.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање комуналне делатности приградског и локалног превоза путника на територији града Београда
255.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Алибунар
256.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Кладово
257.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 12 вишестамбених зграда уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Кула
258.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање послова комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Ковин
259.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 11 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Апатин
260.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 29 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Оџаци
261.
Предлог концесионог акта којим се предлаже пројектовање, финансирање, изградња и управљање подземном гаражом у општини Врњачка Бања
262.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума
263.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Рековац
264.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Блаце
265.
Предлог концесионог акта којим се предлаже управљање јавним паркиралиштима на територији општине Блаце
266.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Сокобања
267.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Градска топлана Пирот којим се предлаже изградња постројења за производњу топлотне енергије из биомасе и њено уговорно испоручивање ЈКП Градска топлана Пирот
268.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Кучево
269.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 24 јавна објекта уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Шид
270.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Нови Кнежевац
271.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже успостављање слободне царинске зоне у општини Инђија
272.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Лајковац
273.
Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Љубовија
274.
Предлог концесионог акта којим се предлаже за обављање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Ковачица
275.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Суботице
276.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију и рехабилитацију дела локалне путне инфраструктуре и пружање услуга управљања и одржавања са јавним плаћањем на територији општине Стара Пазова
277.
Предлог концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Топола и Кнић
278.
Предлог концесионог акта за финансирање, реконструкцију, изградњу, управљање и одржавање градског купалишта и тениских терена у граду Прокупљу
279.
Предлог концесионог акта за за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Бољевац
280.
Предлог концесионог акта за за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Врања
281.
Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету А и Пакету Б линија на територији града Лознице
282.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша
283.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Сента
284.
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање комуналне делатности јавног градског превоза путника на делу радијалних-потезних линија на територији градске општине Палилула и градске општине Земун и делу линија са претежном дужином трасе на наведеним општинама, укључујући и градску општину Нови Београд