КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Чланови Комисије
/content/clanovikomisije/BobanBirmancevic.jpg

Бобан Бирманчевић

председник Комисије

Рођен 1969. године у Владимирцима. Средњу техничку ПТТ школу завршио у Београду и стекао звање Електротехничар за ВФ и ТТ уређаје. У Средњој електротехничкој школи Михаило Пупин Нови Сад стекао звање Специјалиста за комутационе системе са програмским управљањем. На Факултету за услужни бизнис Сремска Каменица ФАБУС, стекао звање Дипломирани економиста, менаџмент у сектору финансијских услуга и Дипломирани економиста мастер, смер финансије и банкарство.
На Универзитету Привредна академија Нови Сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд стекао звање Доктор наука - менаџмент и бизнис 2014. године. У периоду од 1991. до 2022. године радио је у Предузећу за телекомуникације Телеком Србија а.д. Извршна јединица Шабац, а од 2013. до 2022. године на радном месту руководиоца Извршне јединице Шабац. У три мандата биран је за народног посланика у Скупштини Републике Србије у периоду од 2014. до 2021. године. Одборник је у Скупштини града Шапца у сазиву од 2012. до 2016. године, као и од 2020. године. Учествовао је на међународним научним скуповима у земљи и иностранству са великим бројем објављених стручних радова из области економије и менаџмента.
/content/clanovikomisije/andrijana-jovanovic-mf.jpg

Андријана Јовановић

заменик председника Комисије

Рођена је 1988. године у Параћину. Дипломирала је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, августа 2011. године и стекла звање дипломираног политиколога за међународну политику, после чега је 2013. године завршила и Мастер студије политикологије, смер Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике на Факултету политичких наука.
Тренутно похађа докторске студије политикологије на Факултету политичких наука. Објавила је више научних и стручних радова на тему јавно-приватног партнерства и учествовала на домаћим и међународним конференцијама и семинарима, као што су: „Workshop on PPP Institutional Structures“ у организацији Европског експертског центра за јавно-приватно партнерство - European PPP Expertise Centre, EPEC (Дубровник, 2013); „Study Visit on Public-Private Partnership and Concessions“ у организацији Европске комисије (Програм TAIEX) и ADETEF (Париз, 2013); Second PPP network meeting „Capacity building on Public-Private Partnership in Western Balkan Countries“ у организацији Регионалне школе за јавну управу - Regional School of Public Administration, ReSPA (Луксембург, 2014). Од новембра 2012. године обављала је стручне послове у Комисији за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије, а у фебруару 2015. године именована је за заменика председника Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије. Члан је преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља бр. 5 које обухвата јавне набавке, јавно-приватно партнерство и концесије. Говори енглески језик.
/content/clanovikomisije/DragisaLazarevic.jpeg

Драгиша Лазаревић

члан Комисије

Рођен 1971. године у Беграду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Приштини 1998. године. По завршетку Правног факултета, запошљава се у Космет осигурању а.д. Приштина и напредује до заменика директора правне службе.
Том приликом стиче значајно правно знање и искуство из области осигурања, имовинско-правних и радних односа са акцентом на решавање спорова у вези са осигурањем имовине и лица, и накнаде штете. Од 2000. до 2008. ради у Пункт п.п. Београд као директор, а након тога у Морави мермер а.д. Београд, у којем напредује од директора правне службе до помоћника директора, а након тога и до генералног директора. Осим рада у поменутим друштвима до 2014. године био је радно ангажован у адвокатској канцеларији адвоката Бранка Чоловића, Бошка Чегара и Владимира Зрелеца из Београда, где стиче значајно искуство и знање, и развија вештине у примени права, закона, подзаконских аката и осталих позитивно правних прописа, као и вештине у решавању правних и сродних спорова. Од 2020. године радио је у Агенцији за спречавање корупције у Сектору за проверу имовине и прихода јавних функционера, а од 2022. обавља функцију директора Управе за резерве енергената.
/images/no_photo_sr_cy.svg

Александар Дујановић

члан Комисије

Рођен је у Пакрацу 1980. године. Средњу школу завршио је у Београду, дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. На функцију државног секретара у Министарству заштите животне средине именован је у новембру 2020. године, а претходно од јуна 2016. године обављао је функције помоћника председника Градске општине Савски венац као и члана већа.
Од 2015. године је председник надзорног одбора Института за медицину рада Др. „Карајовић“ У периоду од 2013. до 2016. године радио је у Градској општини Земун као шеф одсека за инвестиције и руководилац групе у комуналном одсеку. Говори енглески језик.
/images/no_photo_sr_cy.svg

Александар Софић

члан Комисије

Рођен је 1987. године у Брчком. Гимназију је завршио у Бијељини, а после тога Факултет техничких наука у Новом Саду где је дипломирао на Смеру за електротехнику и рачунарство. Током студија је био активан у студентским организацијама и Савету Факултета техничких наука, а биран је и за студента проректора Универзитета у Новом Саду.
Од 2018. године до именовања за Покрајинског секретара, обављао је функцију директора Регионалне развојне агенције „Бачка“, која по свом програмском профилу креира, подржава и спроводи пројекте за унаређење друштвено-економског развоја на локалном нивоу и подручју јужнобачког округа. За Покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је октобра 2020. године. Говори енглески језик.
/content/clanovikomisije/JelenaNikolic.jpg

Јелена Николић

члан Комисије

Рођена 1978. године у Горњем Милановцу, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Правном факултету Унивезитета у Београду.
По завршетку студија почела ради у адвокатској канцеларији, на радном месту адвокатског приправника. Од 2011. гоодине до октобра 2022. године запослена у градској општини Нови Београд у Служби за скупштинске и нормативне послове, као шеф службе, а затим у Градску управу града Београда. Говори енглески језик.
aleksandra-damnjanovic

Александра Дамњановић

члан Комисије

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2012. до 2014. била је помоћник министра грађевинарства и урбанизма, одговорна за рад Сектора који се бави издавањем грађевинских и употребних дозвола, енергетску ефикасност у зградарству, грађевинско земљиште, републичку грађевинску и комуналну инспекцију и управно-правни надзор у области државног премера и катастра.
У периоду од 2004. до 2012. године била је помоћник министра у Министарству за капиталне инвестиције, Министарству инфраструктуре, Министарству заштите животне средине, рударства, просторног планирања и урбанизма. Од 1987. до 2004. у Градској општини Савски Венац обављала је дужности саветника, помоћника начелника и начелника за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове. Претходно је две године радила као адвокатски приправник у области грађанског и кривичног права. Говори енглески језик.
/content/clanovikomisije/Isidora Buric.jpg

Исидора Бурић

члан Комисије

Рођена је 1985. године у Београду. Основу школу и гимназију завршила у Београду, дипломирала на Правном факултету Универзитета Унион у Београду. У периоду од 2011. до 2014. године радила у Министарству за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, на изради закона и подзаконских аката и хармонизацији домаћег законодавства са прописима ЕУ у области заштите животне средине и енергетике.
Од 2014. године запослена у Граду Београду, на пословима израде и праћења инфраструктурних пројеката, задужена и за сарадњу и комуникацију са међународним финансијским институцијама и домаћим и страним инвеститорима. Учествовала у припреми и изради пројеката јавно-приватног партнерства који су реализовани на нивоу Града. Од 2018. године запослена у Кабинету градоначелника у Сектору за јавна предузећа, управљање пројектима и сарадњу са међународним финансијским институцијама. Председник је Одбора за комуникацију града Београда и приватног партнера, у оквиру пројекта јавно-приватног партнерства за пружање услуге третмана и одлагања комуналног отпада и изградњу постројења за третман и одлагање отпада. Говори енглески и француски језик.
/content/clanovikomisije/Ivana Janackovic.JPG

Ивана Јаначковић

члан Комисије

Рођена 1983. године у Вучитрну. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2008. до 2011. године радила је у Министарству за Национални инвестициони план где је поред општих и правних послова обављала послове који се односе на припрему конкурсних документација и спровођење поступака јавних набавки.

 

Од 2011. до 2012. године била је ангажована у Кабинету потпредседника Владе задуженог за привреду и регионални развој на радном месту за подршку стручним пословима. У периоду од 2012. године до 2014. године била је ангажована у Кабинету министра регионалног развоја и локалне самоуправе, а од 2014. године ангажована је у Министарству привреде. У периоду од 2014. године до данас била је члан радних група за израду неколико закона, члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, и привремени директор Развојне агенције Србије. Служи се енглеским језиком.