КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Чланови Комисије
 
/content/clanovikomisije/dragan-stevanovic-mp.jpg

Драган Стевановић

председник Комисије

Рођен је у Сурдулици 1973. године. Основну и средњу школу завршио је у Новом Травнику у Босни и Херцеговини, а Вишу школу за пословне секетаре и менаџмент у Сремским Карловцима где стиче звање економиста – оперативни менаџер. Основне академске студије завршава на Факултету за пословно индустријски менаџмент, Унион универзитета у Београду.
У периоду од 2000. до 2008. године бавио се приватним послом производње и трговине. Од 2004. године обавља функцију председника СО Сурдулица, а 2008. године бива изабран за народног посланика у Скупштини Републике Србије, где је био члан Одбора за приватизацију и Одбора за међунационалне односе. Државни је секретар у Министарству привреде. Ожењен је и отац двоје деце.
/content/clanovikomisije/andrijana-jovanovic-mf.jpg

Андријана Јовановић

заменик председника Комисије

Рођена је 1988. године у Параћину. Дипломирала је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, августа 2011. године и стекла звање дипломираног политиколога за међународну политику, после чега је 2013. године завршила и Мастер студије политикологије, смер Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике на Факултету политичких наука.
Тренутно похађа докторске студије политикологије на Факултету политичких наука. Објавила је више научних и стручних радова на тему јавно-приватног партнерства и учествовала на домаћим и међународним конференцијама и семинарима, као што су: „Workshop on PPP Institutional Structures“ у организацији Европског експертског центра за јавно-приватно партнерство - European PPP Expertise Centre, EPEC (Дубровник, 2013); „Study Visit on Public-Private Partnership and Concessions“ у организацији Европске комисије (Програм TAIEX) и ADETEF (Париз, 2013); Second PPP network meeting „Capacity building on Public-Private Partnership in Western Balkan Countries“ у организацији Регионалне школе за јавну управу - Regional School of Public Administration, ReSPA (Луксембург, 2014). Од новембра 2012. године обављала је стручне послове у Комисији за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије, а у фебруару 2015. године именована је за заменика председника Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије. Члан је преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља бр. 5 које обухвата јавне набавке, јавно-приватно партнерство и концесије. Говори енглески језик.
milica-zoric

Милица Зорић

члан Комисије

Рођена 1957. године у Винковцима. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Загребу 1980. године, правосудни смер.   Од 1981. до 1995. године радила као правна саветница у Републичком пензијском фонду у Загребу.
Шефица је Одсека за системско уређење области геологије и рударства у Министарству рударства и енергетике. Учествовала је у поступку спровођења првих великих међународних тендера за концесије из области рударства, као и у припреми прописа из области концесија и јавно-приватног партнерства. Служи се енглеским и немачким језиком.
branislav-blazic

Бранислав Блажић

члан Комисије

Рођен је у Кикинди, 1957. године. Завршио је Медицински факултет Универзитета у Београду. Специјалиста је опште хирургије. У више мандата био је биран за посланика на савезном, републичком и покрајинском нивоу. Обављао је функцију министра заштите животне средине у Влади Републике Србије од 1998. до 2000. године.
Био је председник општине Кикинда  у периоду: мај 2004. - мај 2008. године, и мај 2008. - октобар 2008. године. У периоду од 2014. до 2017. године био је председник Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије. Од октобра 2017. године  обавља послове државног секретара у Министарству заштите животне средине. Служи се енглеским и руским језиком.
ognjen-bjelic

Огњен Бјелић

члан Комисије

Рођен је 10. Марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство. Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској.
Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је у јуну 2016. године. Говори енглески језик.
/content/clanovikomisije/miodrag-poledica-mgsi.jpg

Миодраг Поледица

члан Комисије

Рођен је у Београду 1969. године. Основну и средњу школу завршио у Београду, дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. На Факултету организационих наука у Београду завршио специјалистичке студије „Менаџмент јавне управе“.
На функцију државног секретара у Министарству грађевинарстрва, саобраћаја и инфраструктуре именован у априлу 2014. године а претходно од августа 2012. године обављао исту функцију у Министарству саобраћаја. Од 2003. до 2012. године обављао дужност начелника Одељења за железнички и интермодални транспорт у овом министарству. Председавајући је за преговарачка поглавља Транспортна политика и Трансевропске мреже у преговорима са ЕУ.  Говори енглески језик. Ожењен је и отац двоје деце.
aleksandra-damnjanovic

Александра Дамњановић

члан Комисије

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2012. до 2014. била је помоћник министра грађевинарства и урбанизма, одговорна за рад Сектора који се бави издавањем грађевинских и употребних дозвола, енергетску ефикасност у зградарству, грађевинско земљиште, републичку грађевинску и комуналну инспекцију и управно-правни надзор у области државног премера и катастра.
У периоду од 2004. до 2012. године била је помоћник министра у Министарству за капиталне инвестиције, Министарству инфраструктуре, Министарству заштите животне средине, рударства, просторног планирања и урбанизма. Од 1987. до 2004. у Градској општини Савски Венац обављала је дужности саветника, помоћника начелника и начелника за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове. Претходно је две године радила као адвокатски приправник у области грађанског и кривичног права. Говори енглески језик.
goran-vesic

Горан Весић

члан Комисије

Рођен 1969. године. Основну школу и Гимназију завршио је у Краљеву, а дипломирао на Правном факултету у Београду. Стажиста Европске фондације Роберт Шуман у Европској комисији и Европском парламенту 1999. године. Био је председник Управног одбора ЈКП „Градско зеленило” од 1997. до 1999, Управног одбора ЈКП „Градске пијаце” од 2000. до 2002. и Управног одбора ЈП „Ада Циганлија” од 2002. до 2006. године.
Члан Управног одбора брокерско-дилерског друштва „АБ Инвест” био је од 1997. до 2000. године, а члан Надзорног одбора компаније Југословенско речно бродарство од 2001. до 2005. године. Члан је Управног одбора Привредне коморе Београда од 2013. године. Влада Републике Србије изабрала га је за секретара Привременог органа града Београда у новембру 2013. године, а априла исте године за градског менаџера града Београда. Саветник је на пројектима неколико влада у региону.
radoje-savicevic

Радоје Савићевић

члан Комисије

Рођен је 1976. године у Београду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године. Тренутно похађа докторске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу.
У периоду од 2001. до 2003. године ради у приватном сектору, а од 2003. до 2013. године ангажован је у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике на нормативно-правним пословима и пословима социјалног осигурања, где је руководио одсеком за међународне споразуме о социјалном осигурању. Био је члан и шеф државних делегација које су радиле на закључивању више од двадесет међудржавних споразума о социјалном осигурању. Од 2013. до 2014. године обављао је дужност државног секретара у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, задуженог за систем локалне самоуправе, међународну сарадњу и опште и правне послове. Учествовао је у изради више закона из области радног права, социјалног осигурања и локалне самоуправе. Од септембра 2014. године обавља дужност секретара у Министарству привреде. Објавио је више радова из области радног и социјалног законодавства у научним и стручним часописима. Говори енглески језик. Ожењен и отац троје деце.