КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП

10.05.2017.

Привлачење приватних инвестиција кроз јавно-приватно партнерство

Због постојеће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањем у добра од општег интереса и пружањем услуга од јавног значаја у Републици Србији, неопходно је створити оквир за привлачење приватних инвестиција у јединицама локалне самоуправе, пре свега кроз формирање пројеката јавно-приватног партнерства.

Јавно-приватно партнерство представља оквир заједничке акције јавног сектора (оличеног у држави - јединицама локалне самоуправе) и приватног сектора, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре. Јавно-приватно партнерство је директна последица економске потребе државе да, уместо прибављања кредитног капитала намењеног изградњи и развоју инфраструктуре и одрживог система обављања делатности од јавног интереса, успостави партнерски однос са приватним капиталом.

„Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама је први пут донет 2011. године, након тога смо имали две измене у фебруару и у децембр 2016. године, иправо како бисмо унапредили регулативу, односно одређене одредбе за које смо схватили да су нејасне или недовољно прецизне на терену, односно да предлагачима пројеката није јасно у ком смислу примењују коју процедуру" рекла је Андријана Јовановић, заменица председника Комисије за јавно-приватно партнерство у разговору за ТВ Коперникус.

 

 

Андријана је за емисију „Београд - центар правих вредности“ такође истакла да су најзаступљенији пројекти на нивоу локалних самоуправа у то области комуналних делатсности, нарочито градски и приградски превоз путника, сакупљање комуналног отпада, сепарација отпада, изградња депонија, ту је значајан пројекат депоније Винча, пројекти јавне расвете, пројекти производње топлотне енергије, грејање у школама и болницама, пројекти енергетске ефикасности... али ова листа се овде не затвара, будући да је присутно све више идеја за коришћењем модела јавно-приватног партнерства.