КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП

07.05.2015.

Јавно-приватно партнерство и пројекти коришћења биомасе

Заменица председника Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије Андријана Јовановић изјавила је на округлом столу посвећеном  могућностима и перспективама одрживог коришћења биомасе у Србији  да јавно-приватно партнерство,  као модел за улагање у областима инфраструктуре, саобраћаја, енергетике и посебно заштите животне средине, није у потпуности искоришћено.

„Иако је у бројним областима у секторским законима јавно-приватно партнерство препознато као могућност и инструмент развоја, потреба за даљим усклађивањем законске регулативе и јавних политика како би се омогућило што ефикасније коришћење расположивих капацитета биомасе је неопходно, све у циљу  ефикасне примене института јавно-приватног партнерства”, нагласила је Јовановићева.

На скупу је такође истакнута и потреба отклањања препрека у међусобној комуникацији и успостављања квалитетније сарадње између државних власти, локалних самоуправа и потенцијалних инвеститора у овој области.

На округлом столу који је организовао Београдски фонд за политичку изузетнот учешће је узело преко 60 представника привреде, државне управе, локалних самоуправа, као и заинтересоване научне и стручне јавности.