КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Јагодине

Поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Јагодине је значајно са аспекта обезбеђивања адекватног превоза ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија становника Јагодине који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника, а за долазак до циљних дестинација.

На овакав начин се стварају потребни услови за нормалну свакодневну комуникацију становника Јагодине, а у циљу обављања својих редовних школских активности у процесу образовања свих категорија ученика, радних активности запосленог становништва, као и у циљу обављања привредних и свих осталих активности од значаја за свакодневно функционисање различитих категорија становништва.
 

Остали пројекти