КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Градска управа Града Зрењанина конкурисала је на програму који спроводи Влада Краљевине Холандије са предлогом пројекта „Agro food industry waste management“. Овај програм предвиђа подстицање одрживог економског развоја путем побољшања енергетске ефикасности, успостављања сарадње између приватног и јавног сектора путем реализације пилот пројеката. Реализацију пројекта заједнички спроводе Град Зрењанин и ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, која је у име града означена и овлашћена као корисник пројекта.

Пројекат предвиђа употребу органских сировина пољопривредне индустрије као и остатака и нуспроизвода из прехрамбене индустрије у производњи биогаса.

Циљ пројекта је производња електричне и топлотне енергије из обновљивих извора. Коришћење сировина из пољопривредне индустрије и остатака и нуспроизвода из прехрамбене индустрије за производњу биогаса доприноси смањењу загађења животне средине. Топлотна енергије ће се користити делом за технолошке потребе, а делом за грејање.


 

Остали пројекти