КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу луке и друмског терминала поднет од стране ЈП „Дирекција за изградњу Апатин“

Изградњом и стављањем у функцију капацитета луке отворене за међународни саобраћај и друмског терминала значајно би се унапредио привредни и економски развој општине Апатин. Лука заузима површину од 21.5 хектара, а друмски терминал површину од 12.5 хектара.

Изграђена лука и друмски терминал, омогућиће оснивање једног броја нових привредних друштава и предузетника и започињање производне или услужне делатности. Они ће привући и друге привреднике са седиштем у Апатину, као и општинама и градовима АП Војводине и Републике Србије који желе да организују привредну делатност у Апатину.
 

Остали пројекти