КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Србобран

Општина Србобран нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника. Неопходно је да кроз пројекат јавно-приватног партнерства општина обезбеди адекватан превоз.

Општина Србобран спада у ред недовољно развијених општина и тежи ка даљем развоју и задржавању становништва, посебно млађе популације. Будући да на њеној територији постоји само једна средња школа, као и с обзиром на чињеницу да је привреда неразвијена и да нема расположивих радних места, становништво је принуђено да своје интересе остварује одласком у суседне општине, те је неопходно обезбедити лакши и бржи долазак до аутобуске станице. Потребно је омогућити ученицима који похађају школу, односно радницима који су запослени у суседним општинама да лакше и брже дођу до аутобуске станице Србобран одакле би, користећи међумесни превоз долазили до одредишта.
 

Остали пројекти