КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Топола

Поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Топола је значајно са аспекта обезбеђивања превоза ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија становника Тополе који исказују захтев за коришћењем услуга приградског превоза путника. На овакав начин се стварају потребни услови за нормалну свакодневну комуникацију становника, а у циљу обављања редовних школских активности у процесу образовања свих категорија ученика, радних активности запосленог становништва, као и у циљу обављања привредних и свих осталих активности од значаја за свакодневно функционисање различитих категорија становништва.

Остали пројекти