КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за пројектовање, финансирање, изградњу, одржавање и управљање јавном паркинг гаражом у Шапцу

Предмет концесије обухвата, поред пројектовања, финансирања, изградње, одржавања и управљања гаражом, и уступање наплате комуналне делатности паркирања у објекту јавне гараже од стране корисника. Постојећи број паркинг места је недовољан да задовољи потребе грађана за паркирањем у граду Шапцу. Најозбиљнији проблеми паркирања са којима се град сусреће су: мали број уређених посебних паркиралишта, недовољан капацитет паркинг места и стварање саобраћајних гужви због повећане тражње за паркирањем на улици.

Давање концесије јавне гараже, уз капиталну субвенцију Града Шапца обезбеђује дугорочну финансијску одрживост управљања посебним паркиралиштем испод Трга шабачких жртава.

Остали пројекти