КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова

Предмет пројекта је финансирање, изградња, управљање и одржавање недостајуће путне инфраструктуре у укупној дужини од око 33 км, односно укупне површине од око 133.440 м2, за целу територију општине Стара Пазова. Пројекат обухвата и одржавање новоизграђене путне инфраструктуре, као и одржавање и санацију постојећих путева на територији општине Стара Пазова.

Разлози за реализацију пројекта су са једне стране у немогућностима општине да финансира изградњу путне инфраструктуре по традиционалном моделу „кључ у руке“, у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да постоје тешкоће у обезбеђивању целокупног износа неопходног за изградњу предметне инфраструктуре, али из разлога лоших искустава из одвојених активности и одвојених поступака за одабир извођача за изградњу и за одржавање локалних путева. Један од кључних додатних разлога предлагања предметног пројекта је и очекивана ефикаснија реализација изградње недостајуће инфраструктуре по ЈПП моделу. Ово се нарочито манифестује у погледу рокова, цене изградње, ризика финансирања, ризика изградње и других ризика којима приватни партнер може на квалитетнији начин да управља.

Економска ефикасност пројекта ЈПП се огледа и у томе да се на приватне партнере преносе неки ризици који би у традиционалном моделу инвестирања били на терет јавног партнера. У систему пружања услуга јавне инфраструктуре је природно да се на приватне партнере пренесу следећи ризици: ризик омогућавања пружања услуге/радова, рокова, трошкова, ризик заштите животне средине. Пренос ових ризика на приватног партнера ће несумњиво допринети повећању економске ефикасности пројекта ЈПП.
 

Остали пројекти