КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже управљање јавним паркиралиштима на територији општине Блаце

Предмет јавно-приватног партнерство је уговорно јавно-приватно партнерство са елементима концесије за финансирање, изградњу, управљање и одржавање јавним паркиралиштем које ће иницијално имати минимум 200 места у општини Блаце, уз могућност повећања броја места у складу са јавним, концесионим уговором.

Остали пројекти