КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Параћин

Реаланост са којом се суочава општина Параћин су супростављене тенденције: са једне стране опадање потребе грађана за коришћењем услуге приградског превоза, а са друге стране потреба за смањењем разлика између грађана у односу на мобилност и испуњење законских дужности општине да обезбеди обављање приградског превоза. Потреба за коришћењем услуге приградског превоза опада због општепознатих чињеница: вишедеценијске депопулације, повећања броја моторних возила у приватном власништву и коришћења услуга ауто-такси превоза, и коришћења услуга превоза железницом, које обезбеђује мобилност грађана сеоских насеља.

Општина Параћин нема јавно предузеће за обављање искључиво комуналне делатности приградског превоза путника. Оснивање и почетак рада јавног предузећа захтева значајна финансијска улагања (материјално, техничко и кадровско оспособљавање јавног предузећа за обављање делатности приградског превоза путника изискивало би значајна средства за набавку и одржавање возног парка, изградњу и одржавање паркинг простора и административно-управних објеката за потребе приградског саобраћаја), а присутне негативне тенденције на одрживост приградског превоза (депопулације и коришћење алтернативних видова превоза који замењују приградски) не пружају гаранцију минималне економске одрживости постојања јавног предузећа.

Општина Параћин се опредељује да спроведе поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности то јест да организује обављања комуналне делатности приградског превоза ради повећање броја корисника услуге приградског превоза што ће се рефлектовати на побољшање безбедности у саобраћају, смањење штетних емисија и буке коју узрокује саобраћај и исто тако смањивање разлика између грађана у односу на мобилност.
 

Остали пројекти