КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада и производње и дистрибуције топлотне енергије на територији градске општине Гроцка

У складу са стратешким циљевима Градске општине Гроцка, као и са националним циљевима у домену управљања отпадом неопходно је свеобухватно покрити територију општине организованом услугом сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада, а у домену производње и дистрибуције топлотне енергије неопходно је повећати број корисника тј. извршити проширење дистрибутивне мреже.

Градска општина Гроцка је својим стратешким развојем предвидела развој локалне економије у правцу подршке пољопривреди, индустрији заснованој на природним ресурсима али и туристичке понуде. Поред овог градска општина Гроцка је посвећена циљевима побољшања и унапређења стандарда живота својих грађана у свим доменима, укључујући и доступност комуналних услуга.

Сврха пројекта је унификација и стандардизација услуге сакупљања комуналног отпада, као и пружање јавне услуге свим становницима општине. Такође, пројекат садржи и елементе подизања свести грађана о управљању комуналним отпадом, заштити животне средине, као и примарној селекцији и рециклажи. Пројекат је ограничен на територију градске општине (15 насеља) како географски, тако и по броју прималаца услуге-сакупљања и транспорта комуналног отпада и производње и дистрибуције топлотне енергије ( 27.882 домаћинства, 1.412 правних лица, 2.632 предузетника), без обзира и на евентуалну територијалну реорганизацију општине. Пројекат је, такође, ограничен временским периодом од 25 година.

Остали пројекти