КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на подручју општине Топола

ЈП „Дирекција за изградњу“ општине Топола задужена је за управљање јавним осветљењем. Проблем високих рачуна за утрошену електричну енергију у јавном осветљењу, веома застареле опреме (светиљки, командно-мерних ормана, стубова, каблова, система управљања јавним осветљењем), честих кварова и кратког века трајања енергетски неефикасних сијалица, нелегални прикључци, парцијално и споро одржавање као и релативно велика могућност уштеде електричне енергије у јавном осветљењу су главни разлози за покретање приватно јавног партнерства у области комуналне делатности јавног осветљења. Општина Топола из буџета којим располаже не може да издвоји средства за рационализацију и реконструкцију јавног осветљења и једини начин да се реализује обављање комуналне делатности рационализације, реконструкције и одржавања јавног осветљења које је у надлежности општине је поверавањем ове делатности приватном партнеру кроз реализацију пројекта јавно-приватног партнерства.

Поверавање обављања комуналне делатности за рационализацију, реконструкцију и одржавање јавног осветљења на територији општине Топола приватном партнеру значајно је са аспекта обезбеђивања уштеда електричне енергије које се постижу заменом живиних енергетски неефикасних светиљки са адекватним енергетски ефикасним светиљкама, као и коришћењем уређаја за регулацију нивоа светлости где се постижу додатне уштеде користећи препоруке Европске комисије за осветљење.

Основни захтев у оквиру пројекта реконструкције и одржавања јавног осветљења јесте смањење инсталисане снаге у јавном осветљењу за минимално 55% чиме се смањује потрошња електричне енергије а самим тим се смањује и емисија CО2 и других тзв. гасова стаклене баште. Битан еколошки проблем који се јавља са депоновањем неисправних живиних сијалица донео је препоруку да се живине сијалице у потпуности избаце из употребе што се овим пројектом у потпуности постиже.
 

Остали пројекти