КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Шапца

Како у граду Шапцу не постоји јавно предузеће које се бави комуналном делатношћу градског и приградског превоза путника, годинама уназад Град је вршење услуга градског и приградског превоза путника поверавао приватним превозницима, који су се финансирали кроз наплату услуге превоза од крајњих корисника, односно путника.

Успостављањем високог учешћа јавног превоза у укупном транспорту путника на подручју града Шапца, постиже се ефикасност и ефективност укупног транспортног система и очување природне околине.

Развој и унапређење јавног градско-приградског превоза (ЈГПП) не може се посматрати независно од опште саобраћајне политике града, јер је ЈГПП изложен конкуренцији индивидуалног превоза, па бољи и квалитетнији ЈГПП значи мање коришћење индивидуалних возила и побољшање саобраћајних и еколошких услова у граду.

Поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Шапца је значајно са аспекта обезбеђивања адекватног превоза ђака до школских установа, радника до радних места, и других категорија грађана града Шапца који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација. Тиме се стварају потребни услови за нормалну свакодневну комуникацију грађана града Шапца, у циљу обављања редовних школских активности у процесу образовања свих категорија ученика и студената, радних активности запосленог становништва, као и у циљу обављања привредних и свих осталих активности од значаја за свакодневно функционисање различитих категорија становништва.
 

Остали пројекти