КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
КОРИСНИ ЛИНКОВИ - ОСТАЛО
Службени гласник www.slglasnik.com
Град Београд www.beograd.org.rs
Стална конференција градова и општина www.skgo.org
Привредна комора Србије www.pks.rs