КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
КОРИСНИ ЛИНКОВИ - АГЕНЦИЈЕ И КАНЦЕЛАРИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Агенција за развој малих и средњих предузећа rars-msp.org
Развојна агенција Србије www.ras.gov.rs
Агенција за привредне регистре www.apr.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs