КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша

У граду Нишу не постоји јавно предузеће чији превозни капацитети могу да задовоље потребе за превозом путника на територији града. ЈП „Аеродром Ниш“, које обавља и ову делатност, располаже са десет аутобуса што је недовољно за комплетно обављање превоза. Тренутно је за потребе превоза путника у граду ангажован 121 аутобус, у власништву пет оператора са којима је Град Ниш закључио уговоре о превозу. Како би се у будућем периоду обезбедио квалитетнији превоз путника, неопходно је покренути поступак јавно-приватног партнерства.

Економска ефикасност пројекта јавно-приватног партнерства у пружању услуга јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша се нарочито огледа у следећем: с обзиром да ће приватни партнери у моменту склапања уговора морати да буду потпуно спремни за почетак обављања делатности превоза путника (ауто база, потребан број аутобуса са довољним бројем возног особља и слично) не постоји готово никаква опасност да ће бити угрожен систем јавног превоза путника. Тиме се стварају услови да систем ефикасно функционише, почев од првог дана примене и током трајања уговора. Економска ефикасност пројекта се огледа и у томе што се на приватне партнере преносе неки ризици који би у традиционалном моделу инвестирања били на страни јавног партнера. У систему јавног градског и приградског превоза путника је природно да се на приватне партнере пренесу следећи ризици: ризик производње транспортне услуге, ризик заштите животне средине, као и ризик прихода који би био подељен са јавним партнером.

Остали пројекти