КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности - сакупљање и транспорт комуналног отпада са сеоског подручја општине Топола

Сврха пројекта је унификација и стандардизација услуге сакупљања комуналног отпада, као и пружање јавне услуге свим становницима општине Топола. Поред овога пројекат садржи и елементе подизања свести грађана о управљању комуналним отпадом, заштити животне средине, као и примарној селекцији и рециклажи. Пројекат обухвата процес управљања комуналним трошковима, све његове трошкове и приходе.

Јавно Комунално Стамбено Предузеће „Топола“ не поседује техничке капацитете за обављање комуналне делатности сакупљања и одвожења отпада из сеоских насеља. Наиме, ЈКСП поседује једно комунално возило - смећар за сакупљање отпада. Са друге стране, у општини Топола већинско становништво живи у сеоским насељима, а знатно мањи број живи у градском подручју. Од 23.591 становника у општини Топола, према подацима последњег пописа становништва, чак 18.500 људи живи у сеоском подручју, а само 6.785 становника живи у Тополи (Варошица) и МЗ Топола (село). Са постојећом техничком опремљеношћу ЈКСП уз велике напоре се обезбеђује успешно одржавање комуналног система и на градском подручју. Такође према подацима са којима се располаже, а на основу периода обављања сакупљања и одвожења смећа са територије 5 сеоских насеља, колико је било покривено радом ЈКСП „Топола“, за сеоска насеља је потребно чак два пута недељно вршити одвожење смећа, које се сакупља у контејнерима.

Како општина Топола из локалног буџета не може да издвоји средства за почетни капитал за потребну инфраструктуру, једини начин за обезбеђивање обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и одлагања отпада из сеоских насеља, која је у надлежности општине, је поверавање ове делатности у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.
 

Остали пројекти