КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда на територији општине Сечањ

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете на подручју општине Сечањ обављају Месне заједнице општине Сечањ - 11 МЗ. Месне заједнице у име и за рачун општине Сечањ (буџетска средства) врше плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету за сва насељена места општине Сечањ. Јавна расвета у целини представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим грађанима општине Сечањ и њену потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику, као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства је услуга организовања и управљања извођењем радова на замени постојећих светиљки - штедљивим ЛЕД светиљкама и испоруке светлосне енергије, са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга, како би се обезбедили одређени бенефити за власнике инфраструктуре и друштво у целини, који из тога проистичу (безбедност корисника, заштита животне средине, подизање нивоа културе коришћења, уштеда у буџету локалне самоуправе).
 

Остали пројекти